Stichting Islamitisch Centrum Zaandam

Stichting Islamitisch Centrum Zaandam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk islamitisch centrum voor moslims en niet-moslims in Zaandam. Naast de religieuze functie vervult de stichting een belangrijke rol als sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor moslims in Zaandam.

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de stichting meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de samenleving.

 

Over Ons

Stichting Islamitisch Centrum Zaandam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk islamitisch centrum voor moslims en niet-moslims in Zaandam. Naast de religieuze functie vervult de stichting een belangrijke rol als sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor moslims in Zaandam.

Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de stichting meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als islamitisch centrum tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de samenleving.

Voor niet-moslims is de stichting hét informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en informatie kan krijgen over de islam. In de huidige periode waarin de extremistische islam wereldwijd in de schijnwerpers is komen te staan en de negatieve beeldvorming over de islam sterk is gegroeid, achten wij deze brugfunctie van groot belang.

Anbi

Vanaf 1-1-2008 zijn giften  gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum Zaandam heeft deze ANBI-status.

Doelstelling

Onze algemene doelstellingen zijn:
1. Belangenbehartiging van de moslimgemeenschap in Zaandam.
2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
3. Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden.
4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
5. Het bevorderen van onderlinge contacten.

Doneer voor een gezegende Ramadan

Online via de onderstaande formulieren