Over SICZ

Stichting Islamitisch Centrum Zaandam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijk islamitisch centrum voor moslims en niet-moslims in Zaandam.  

 

Algemene gegevens

 Naam ANBI Stichting Islamitisch Centrum Zaandam
K.v.K. nummer  41231165
RSIN  808026999
Adres  Oostzijde 28
Postcode  1502 BG
Plaats  Zaandam

Bestuur

Het bestuur uit de volgende personen:
Mustafa Kaymaz – Secretaris
Ridvan Colak – Penningmeester
Turgut Dulkadir – Voorzitter

Doelstellingen

Onze algemene doelstellingen zijn:
1. Belangenbehartiging van de moslimgemeenschap in Zaandam.
2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
3. Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden.
4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
5. Het bevorderen van onderlinge contacten

ANBI

Vanaf 1-1-2008 zijn giften  gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum Zaandam heeft deze ANBI-status.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Meer over SICZ

Beleidsplan

Stichting Islamitisch Centrum Zaandam is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie.
Op basis van feedback vanuit de buurt, de bezoekers, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild.

Wij geven in de nieuwe beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende thema’s: uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van onze diensten, het tegengaan van polarisatie, discriminatie en islamofobie in de samenleving, ondersteuning bij het onderwijsproces van jongeren, ondersteuning bij identiteitsontwikkeling en verbreding van ons netwerk.

Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.

Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
Wij zijn tevreden over onze rol als belangenbehartiger, dienstverlener, verbinder en staan met beide benen in het maatschappelijk middenveld.

Uitgeoefende activiteiten
– Onze locatie is 7 dagen per week geopend voor de buurt.
– Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke samenkomsten.
– Ontmoetingsruimte.
– Voorlichtingsdagen.
– Thema bijeenkomsten over diverse vraagstukken.
– Open dag.
– Buurtfeesten.
– Eigen taal en cultuur.
– Sport, spel en excursies.
– Culturele uitstapjes.